Organisera trädgården

När du odlar är det viktigt att stötta växterna i trädgården så att de får maximal möjlighet att frodas. Med rätt stöd kan du se till så att grenar inte bryts, samtidigt som du behöver skydda dina odlingar från skadedjur. Det finns en lång rad olika sätt att stötta och skydda växterna så att de utvecklas som du har tänkt.

Med en jordborr från Kellfri kan du snabbt borra hål där du kan sätta ner stängselstolpar, plintar och staket till dina växter. Om du har stora och tunga träd på tomten kan de behöva ett rejält stöd för grenarna så att de inte faller omkull. En jordborr gör det möjligt att ta hål i marken där det behövs så att du inte behöver gräva för hand. Du kan också använda din jordborr när du planterar buskar och träd.

Förbättra utseendet på trädgården

Utseendet förbättras genast på trädgården när den är välorganiserad, och om du planerar inför säsongen redan året innan hinner du köpa allt material och alla verktyg som krävs. Du kan använda dig av kantstöd och kantstenar för att skapa avgränsade utrymmen. Möjligheten finns att dekorera din trädgård med betongsten eller mer klassisk granitsten, vilket innebär att du kan organisera din trädgård oavsett budget. Om du väljer att använda en jordborr och göra en större del av arbetet själv blir utgifterna ännu mindre.

Effektiva metoder

Att städa upp trädgården och göra den riktigt organiserad har många fördelar. Du kan lättare komma åt frukt och grönsaker, motverka skadedjur och dessutom vandra i din trädgård bara för att njuta av den. Det är bra att på ett tidigt stadium planera vilka odlings- och trädgårdsprojekt du vill sätta igång. Med en klar målbild i huvudet kan du enkelt motivera dig själv att slutföra alla projekt och få en mer välorganiserad trädgård.

Plocka först fram allt som är trädgårds- och odlingsrelaterat och gör en utrensning av sådant du inte behöver. Om det är trasigt eller gammalt kan det rustas upp och ges bort till någon annan som har användning för det. Du kan lägga upp de saker du inte behöver i en grupp på Facebook eller på en köp- och säljsajt. Organisera allt i olika kategorier, där redskap och verktyg är för sig och krukor och byttor i en annan kategori.

Trädbindning och pallkrage

Vid en trädplantering med jordborr kan du binda upp det nya trädet, där uppbindningen beror på vilken trädart det rör sig om och hur stort trädet är. När träden har en tillräckligt stark stam och själva kan bära upp kronan kan förankrande trädstöd användas. Ett trädstöd som har förankring högre upp vid stammen kan användas till träd som inte har utvecklat en tillräckligt stark stam så att den kan hålla kronan upprätt. Hit hör exempelvis mindre arter som pil och björk.

När du ska odla kan du använda pallkragar som tydligt avgränsar din odling från resten av trädgården. Här kan du välja hel- eller halvpall beroende på hur stor yta du har att odla på. En pallkrage ger en mer skyddad växtmiljö i jämförelse med odling på friland.