Möss och sorkar

När man läser om skadedjur i trädgårdar kommer möss och sorkar i regel alltid upp på tal. Även i tidningar som SVD kan man läsa om hur mössen eller sorkarna förstör både tomter och hem.

Vad gör sorkar och möss?

Sorkar och möss äter plantor och saker man vill skörda. De kan också ta sig in i hus eller andra lokaler och äta livsmedel. De sprider också sjukdomar, och man vill därför inte gärna ha dem inne. Sorkar gräver i marken och skapar hål i gräsmattan. De underminerar också marken vilket gör att det kan bildas slukhål tids nog. Hus kan också sätta sig eller sjunka ner i sorkarnas gångar. Att få stopp på sorkarna är alltså klokt.

Får man lägga ut råttgift?

Ja, det finns råttgift man som privatperson får lägga ut. Man kan också anlita saneringsbolag för att lägga ut kraftigare preparat. Det är dock viktigt att tänka på att råttgiftet också kan vara farligt för barn och andra djur. Det har kommit flera olika rapporter om hundar och katter som förgiftats eller avlidit på grund av att de fått i sig råttgift. I flera fall har de bara fått i sig det genom att äta en avliden råtta.

Hur skrämmer man bort sorkar?

Sorkar är inte lika lätta att bli av med. Det finns dock stålpinnar som man sticker ner i jorden och som sedan utsänder elektriska impulser som bara sorkar och djur under jorden känner av. Andra djur eller människor påverkas inte av sorkskrämmorna.