Skaffa enskilt avlopp och ekologisk trädgård

Ska man bo mer avskilt i ett hus uppe i norra Sverige, är det en stor fördel om man skaffar sig ett enskilt avlopp till huset. Genom företaget FANN kan man skaffa sig ett enskilt avlopp utan att vara beroende av kommunala avlopp. De möjliggör större flexibilitet och möjligheten att bo lite precis var man vill. Ett boende uppe i norra Sverige kan också innebära härlig natur och tillgång till en fin tomt. Då kan man prova på att odla ekologisk frukt och grönt för att njuta av själv eller kanske sälja.

Avlopp som kan skräddarsys

När man skaffar sig ett hus i norra Sverige, brukar man kunna komma över bra priser och större tomter. Alla har kanske inte möjligheten att bo lite mer avsides, men arbetar man helt hemifrån kan man vara mer flexibel med bostad. När man också väljer att skaffa ett enskilt avlopp genom FANN, behöver man inte vara beroende av kommunala vattensystem. Går man in på fann.se finns mer bra information om de enskilda avlopp man kan skaffa. Med FANN kan man bland annat skaffa en FANN markbädd för bad, disk och tvättvatten med slamavskiljare och trekammarbrunn. Man kan även skaffa en FANN biobädd för samma ändamål. En biobädd är istället för trekammarbrunn ett naturligt filtersystem med sand och slamavskiljare. Ett effektivt och anpassat enskilt avlopp från FANN, skapar möjligheter och flexibilitet för att kunna bo var man vill.

Effektivt boende och ekologisk odling

När man skaffat sig ett hus i norra Sverige med eget enskilt avlopp oberoende av lokalisation, kan man även se till att odla eget och ekologiskt. Skaffar man sig en stor tomt går det att anlägga en rejäl trädgård där man kan odla eget. För att växter och grödor ska växa bra, är det bra med en effektiv växtnäring. Ska man tänka ekologiskt, är det smart att göra egen växtnäring från grunden. En egen växtnäring som köps i butik ligger oftast i plastflaskor med giftiga ämnen i plasten. En egen växtnäring är därför bättre både för en själv och för klimatet. Då räcker det med att man tar en näve av gröna växter, lägger i vatten en vecka med lock och man skapar nyttiga makroämnen och mikroämnen som man sedan kan göda jorden med.

Ett enskilt avlopp är bättre för miljön i många avseenden. Den filtrering som sker genom till exempel en biobädd är helt naturlig utan inslag av kemikalier och artificiella reningsprocesser. Detsamma gäller med egen ekologisk odling då man inte använder till exempel giftiga besprutningsmedel. Oavsett om man odlar ekologiskt för eget bruk eller till försäljning i egen gårdsbutik, är det mer lönsamt att odla ekologiskt i en trädgård eller på större ytor. En egen ekologisk trädgård kan till exempel bli grunden för en bättre hälsa med grödor utan giftiga bekämpningsmedel. En ekologisk trädgård kan till exempel ha kryddväxter, äppelträd, potatis, bär, jordgubbar och mycket mer.